Gæða- og matvælaöryggisstefna

Bananar hafa innleitt gæða- og matvælaöryggisstefnu sem nær til allra starfsmanna til að framfylgja settum stefnumiðum.

Stefna Banana er að bjóða upp á öruggar, ferskar, heilnæmar og ósviknar vörur sem uppfylla væntingar viðskiptavina og stuðla að bættri lýðheilsu landsmanna.  

Áhersla er lögð á öguð vinnubrögð og innra eftirlit byggt á HACCP. Unnið er að stöðugum umbótum í þeim tilgangi að tryggja gæði, öryggi og hollustu matvæla og uppfylla þær kröfur sem til þeirra eru gerðar.  

Bananar leggja  áherslu á góð samskipti, fræðslu og reglubundna þjálfun sem tryggir gæðavitund allra starfsmanna fyrirtækisins. Gæðamál eru samstarfsverkefni alls starfsfólks. 

Bananar vinna einungis með traustum samþykktum birgjum og leggja áherslu á gæði frá upphafi. Góð samvinna tryggir að matvælin sem fyrirtækið flytur inn uppfylli ströngustu gæðakröfur. 

Vörur eru geymdar við bestu skilyrði við flutning, geymslu  og dreifingu til þess að hámarka gæði og líftíma og lágmarka sóun. 

Bananar starfa ávallt í samræmi við gildandi lög og reglugerðir um matvælaöryggi. 

Stefnan var samþykkt af gæðaráði og útgefin 3. apríl 2024